W obliczu…

Jako rzymsko-katolicki chrześcijanin nie darzę poglądów Lutra sympatią. Ale wśród wielu wypowiedzianych przez niego zdań znajduje się jedno, którego sens odczytuję pozytywnie. Brzmi ono: “Gdybym nawet wiedział, że jutro świat przestanie istnieć, to jeszcze dziś zasadziłbym drzewko jabłoni.” Przyszło mi ono na myśl podczas tworzenia tego oto rysunku. Dla ułatwienia dodam, że uschnięte drzewo na rysunku nie ma nic wspólnego z jabłonią z wypowiedzi Lutra.

Technika mieszana. 29,3 x 21 cm.