Potrzebujemy tego?

Okno – nośny symbol. Podobnie – schody, drzwi, klamki… Pokazane bez ludzi, otwierają drzwi (!) wyobraźni kierując ją ku tym, którzy z nich korzystali. Jak każdy „pobudzacz” wyobraźni wymagają zatrzymania się. Potrafimy się zatrzymać? Potrzebujemy tego?