Inktober 2018 – Dzień pierwszy.

Poisonous. Ołówek, tusz – rysunek. Tekst na rysunku brzmi – Most poisonous things are sweet & tasty (Większość trujących rzeczy jest słodkich i smacznych). Międzynarodowe wyzwanie rysunkowe Inktober polegające na codziennym dodawaniu w październiku w mediach społecznościowych rysunków, na zadany przez organizatorów na każdy dzień temat – w tym roku zostało otwarte tematem Poisonous (Trujący). Nie wiem czy podejmę w tym roku codzienne wyzwanie, ale temat otwierający zaowocował tym oto rysunkiem.

21 x 30 cm. Ołówek, tusz.