Projekt – rysunek

Te rysunki powstały w wyniku pracy dwojga artystów – Witolda Kubichy i Iwony Biernackiej – przy realizacji wspólnego projektu zatytułowanego ?!. Każdy z rysunków tego projektu rysowany był przez nas oboje. Jedna osoba rozpoczynała pracę, a następnie przekazywała drugiej do kontynuacji. Jeśli uznaliśmy, że to słuszne – rysunkiem wymienialiśmy się kilka razy, aż do zadowalającego nas finału. Powstało w ten sposób ponad 20 rysunków, które zostały zaprezentowane na wystawie w Centrum Informacji Turystycznej w Nowym Sączu. Zabaw z tuszem, które w tym przypadku można by nazwać ilustracjami do naszej wyobraźni, nie traktowaliśmy w przesadnie poważny sposób, co do tematyki i opowiedzianej treści, nie ma też wiodącego tematu, ani pojedynczego literackiego dzieła, które było bezpośrednią inspiracją twórczych działań. Większość prac projektu ma ilustracyjno-groteskowy charakter. Poważnie staraliśmy się podejść do warstwy formalnej, aby spod używanych przez nas narzędzi rysunkowych nie wyszły rzeczy niedojrzałe. Wspólna praca i wystawa mają jeszcze jeden ważny wymiar. Współczesny system kształcenia artystycznego (Iwona Biernacka – absolwentka Liceum Plastycznego w Nowym Wiśniczu, Witold Kubicha – absolwent Wydziału Grafiki ASP w Krakowie) generuje artystów samotników, nie potrafiących na niwie artystycznej współpracować. Przesłanie naszej wspólnej pracy i wspólnej wystawy jest takie, że mimo wyraźnych różnic w poglądach, również na sprawy ważne, można (i trzeba) współpracować, gdy podjęte dzieło jest dobre, a wymiar całości działań twórczy.