Z nowosądeckim Katolickim Liceum Plastycznym na wystawie fotografii

Odwiedziłem z drugą i trzecią klasą Katolickiego Liceum Plastycznego interesującą wystawę fotografii p. Renaty Michalczyk "Portugalia nieobiektywnie". Dociekliwość (oglądanie dzieł "z każdej strony"), dyskusje, indywidualna kontemplacja, typowe dla plastyków "gesty kadrujące i maskujące" (...przysłonię sobie ten fragment i zobaczę jak by to było gdyby "tego czegoś" tu nie było...) - dwoma słowami: podobało się :)

Copyright © Witold Kubicha. All Rights Reserved.